Users Online: 774 Home Print this page Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size  
Home | About us | Editorial board | Search | Ahead of print | Current issue | Archives | Submit article | Instructions | Subscribe | Contacts | Login 


RSACP wishes to inform that it shall be discontinuing the dispatch of print copy of JOACP to it's Life members. The print copy of JOACP will be posted only to those life members who send us a written confirmation for continuation of print copy.
Kindly email your affirmation for print copies to dranjugrewal@gmail.com preferably by 30th June 2019.

 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Acute respiratory failure and mechanical ventilation in pregnant patient: A narrative review of literature

Bhatia Pradeep Kumar, Biyani Ghansham, Mohammed Sadik, Sethi Priyanka, Bihani Pooja

Year : 2016| Volume: 32| Issue : 4 | Page no: 431-439

   This article has been cited by
 
1 ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals
L. C. Poon,H. Yang,J. C. S. Lee,J. A. Copel,T. Y. Leung,Y. Zhang,D. Chen,F. Prefumo
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2020; 55(5): 700
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals
Liona C. Poon,Huixia Yang,Anil Kapur,Nir Melamed,Blami Dao,Hema Divakar,H. David McIntyre,Anne B. Kihara,Diogo Ayres-de-Campos,Enrico M. Ferrazzi,Gian Carlo Di Renzo,Moshe Hod
International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 ISUOG Interim Guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals an update
L. . C. Poon,H. Yang,S. Dumont,J. C. S. Lee,J. A. Copel,L. Danneels,A. Wright,F. Da Silva Costa,T. Y. Leung,Y. Zhang,D. Chen,F. Prefumo
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2020; 55(6): 848
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to mothers with suspected or confirmed novel coronavirus (COVID-19) infection
Dunjin Chen,Huixia Yang,Yun Cao,Weiwei Cheng,Tao Duan,Cuifang Fan,Shangrong Fan,Ling Feng,Yuanmei Gao,Fang He,Jing He,Yali Hu,Yi Jiang,Yimin Li,Jiafu Li,Xiaotian Li,Xuelan Li,Kangguang Lin,Caixia Liu,Juntao Liu,Xinghui Liu,Xingfei Pan,Qiumei Pang,Meihua Pu,Hongbo Qi,Chunyan Shi,Yu Sun,Jingxia Sun,Xietong Wang,Yichun Wang,Zilian Wang,Zhijian Wang,Cheng Wang,Suqiu Wu,Hong Xin,Jianying Yan,Yangyu Zhao,Jun Zheng,Yihua Zhou,Li Zou,Yingchun Zeng,Yuanzhen Zhang,Xiaoming Guan
International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Rapid Progression of Lung Cancer Following Emergency Caesarean Section Led to Postpartum Acute Respiratory Failure
Tamami Watanabe,Takeshi Yamashita,Hitoshi Sugawara,Takahiko Fukuchi,Akira Ishii,Yoshiaki Nagai,Fumiyoshi Oyanagi,Shinichirou Koyama,Junko Ushijima,Kenjiro Takagi,Akira Tanaka
Internal Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Non-invasive ventilation for acute respiratory failure during labor: A management dilemma
Rahul Tyagi,S. Srinivas,Anupam Kapur
Medical Journal Armed Forces India. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article